Bibliografia:

 

[1] Stocki Ryszard, "Zaszczytny obowiązek - Vademecum wojskowe", Wydawnictwo Res Publica, 1990

[2] MON, "Regulamin Służby Wewnętrznej sił zbrojnych PRL", Wydawnictwo MON, 1977

[3] MON, "Regulamin Dyscyplinarny sił zbrojnych PRL", Wydawnictwo MON, 1977

[4] MON, "Regulamin Służby Wartowniczej i Garnizonowej sił zbrojnych PRL", Wydawnictwo MON, 1977

[5] Nowak Włodzimierz, "Chusta, czyli marzenia młodego rezerwisty", Dodatek do Gazety Wyborczej nr 259(1338) s. 10-11, Wydawnictwo Agora-Gazeta, 1993

[6] Sawajner Stella, "Na wariata, rolnika, pacyfistę...", Dziennik Łódzki nr 268 (14215) s. 9, Wydawnictwo "Prasa Łódzka", 1993